SUPERPOHÁR 2017

starší žáci

sobota 6. 5. 2017

hřiště TJ Avia Čakovice

1. Severočeská oblast (SČ)

2. Východočeská oblast (VČ)

3. Západočeská oblast (ZČ)

4. Středočeská oblast (StřČ)

hrací doba: 2x25 minut + 5 minut přestávka

oddechový čas se nečerpá

hraje se dle Propozic Superpoháru, Pravidel NH a SŘ a tohoto rozpisu

ředitelka: Miroslava Spoustová

rozhodčí: Lukáš Jáneš, Jan Gřes

č. utk.časrozlos.rozhodčí

1.8:30 4 – 1StřČ–SČ:( : ) …………………

2.9:30 2 – 3VČ–ZČ:( : ) …………………

přestávka 15 minut

3.10:45 1 – 3SČ–ZČ:( : ) …………………

4.11:45 2 – 4VČ–StřČ:( : ) …………………

přestávka 15 minut

5.13:00 3 – 4ZČ–StřČ:( : ) …………………

6.14:00 1 – 2SČ–VČ:( : ) …………………

15:00ukončení