V červenci letošního roku obdržela opět naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci Programu Můj klub na podporu mládežnického sportu v roce 2018 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV a na zabezpečení činnosti mládežnických družstev
 

TOPlist

SUPERPOHÁR 2017

starší žáci

sobota 6. 5. 2017

hřiště TJ Avia Čakovice

1. Severočeská oblast (SČ)

2. Východočeská oblast (VČ)

3. Západočeská oblast (ZČ)

4. Středočeská oblast (StřČ)

hrací doba: 2x25 minut + 5 minut přestávka

oddechový čas se nečerpá

hraje se dle Propozic Superpoháru, Pravidel NH a SŘ a tohoto rozpisu

ředitelka: Miroslava Spoustová

rozhodčí: Lukáš Jáneš, Jan Gřes

č. utk.časrozlos.rozhodčí

1.8:30 4 – 1StřČ–SČ:( : ) …………………

2.9:30 2 – 3VČ–ZČ:( : ) …………………

přestávka 15 minut

3.10:45 1 – 3SČ–ZČ:( : ) …………………

4.11:45 2 – 4VČ–StřČ:( : ) …………………

přestávka 15 minut

5.13:00 3 – 4ZČ–StřČ:( : ) …………………

6.14:00 1 – 2SČ–VČ:( : ) …………………

15:00ukončení