V červnu roku 2017 obdržela naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci PROGRAMU VIII - Organizace sportu
ve sportovních klubech na podporu mládežnického sportu v roce 2017 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci plně poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV.

TOPlist

SUPERPOHÁR 2017 národní házená

SUPERPOHÁR 2017

starší žáci

sobota 6. 5. 2017 

hřiště TJ Avia Čakovice

 

1. Severočeská oblast (SČ)

2. Východočeská oblast (VČ)

3. Západočeská oblast (ZČ)

4. Středočeská oblast (StřČ)

 

hrací doba: 2x25 minut + 5 minut přestávka 

oddechový čas se nečerpá  

hraje se dle Propozic Superpoháru, Pravidel NH a SŘ a tohoto rozpisu

 

ředitelka:  Miroslava Spoustová

rozhodčí: Lukáš Jáneš, Jan Gřes

 

č. utk.časrozlos.rozhodčí

1.8:30 4 – 1StřČ–SČ:(  :  ) …………………

2.9:30 2 – 3VČ–ZČ:(  :  ) …………………

přestávka 15 minut

3.10:45 1 – 3SČ–ZČ:(  :  ) …………………

4.11:45 2 – 4VČ–StřČ:(  :  ) …………………

přestávka 15 minut

5.13:00 3 – 4ZČ–StřČ:(  :  ) …………………

6.14:00 1 – 2SČ–VČ:(  :  ) …………………

15:00ukončení