V červnu roku 2017 obdržela naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci PROGRAMU VIII - Organizace sportu
ve sportovních klubech na podporu mládežnického sportu v roce 2017 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci plně poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV.

TOPlist

Provoz koupaliště byl zahájen 15.5.2017 v 9 hodin. Provozní doba 9 -19 hodin každý den (dle počasí), vstupné ve stejné výši jako v roce 2016