V červnu roku 2017 obdržela naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci PROGRAMU VIII - Organizace sportu
ve sportovních klubech na podporu mládežnického sportu v roce 2017 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci plně poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV.

TOPlist

Dětský den na koupališti
Dne: 2.6. pátek
Vstup pro všechny od 16 hod ZDARMA

Odkaz na událost máme i na FB:

https://www.facebook.com/koupalistecakovice/