V červenci letošního roku obdržela opět naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci Programu Můj klub na podporu mládežnického sportu v roce 2018 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV a na zabezpečení činnosti mládežnických družstev
 

TOPlist

V roce 2018 působilo v rámci TJ AVIA Čakovice osm sportovních oddílů a odbor sportu pro všechny, v nichž pravidelně cvičilo a sportovalo 899 sportovců a cvičenců.
Ve srovnání s rokem předchozím zaznamenala TJ nárůst o 115 členů, a to zejména z řad mládeže. Co do počtu největším se stal oddíl fotbalu se svými 169 členy, z nichž 143 tvořily děti a mládež do 18 let. Na druhé místo poskočila gymnastika se 115 členy, 99 členů do 18 let. Na třetím místě se umístila národní házená se 113 členy, mládež 65. Následuje nohejbal se 65 členy (12 mládež), rekreační tenis (49 členů), stolní tenis 48 (mládež 12), crossminton 40 (mládež 11) a tradičně nejmenším oddílem byl volejbal se svými 13 dospělými členy.