Výkonný výbor TJ na své červnovém zasedání rozhodl svolat Valnou hromadu TJ AVIA Čakovice, z.s. na pondělí 12.října 2020. Všechny oddíl a odbor SPV obdrží včas pozvánky v souladu se stanovami TJ.