A určitě i zásluhou našeho sportovního klubu, který se jako jeden z třiceti zúčastněných spolků zapojil svými soutěžemi.

Poděkování patří oddílům fotbalu, národní házené, volejbalu, gymnastiky a odboru sportu pro všechny. Sobotu 24.6. si všechny děti, kteří do čakovického parku zavítaly, rozhodně užily!