V červnu roku 2017 obdržela naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci PROGRAMU VIII - Organizace sportu
ve sportovních klubech na podporu mládežnického sportu v roce 2017 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci plně poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV.

TOPlist

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ HRÁČŮM:

JIŘÍMU KALOUSOVI

JARDOVI VACKOVI

A JIŘÍMU PUTÍKOVI

A JEJICH TRENÉROVI

ZDEŇKU KALOUSOVI