V červnu roku 2017 obdržela naše tělovýchovná jednota od MŠMT v rámci PROGRAMU VIII - Organizace sportu
ve sportovních klubech na podporu mládežnického sportu v roce 2017 významnou finanční částku. TJ tuto dotaci plně poskytne na odměny kvalifikovaným trenérům pracujícím s mládeží ve sportovních oddílech a odboru SPV.

TOPlist

„Tenkrát udělaly Čakovice díru do světa“, vzpomíná Josef Jurkanin. Fotbalový klub TJ Avia Čakovice bude během tohoto léta slavit významné jubileum – sto let od založení klubu. Proto jsme si popovídali s jedním z nejslavnějších čakovických odchovanců, Josefem Jurkaninem, který patřil ve své době mezi největší české talenty a své úspěchy spojil s dresem pražské Sparty. Jeho reprezentačním vrcholem byla účast na mistrovství světa v Mexiku.